การจดโดเมน

คำแนะนำเบื้องต้นในการจดโดเมนเว็บไซต์

Posted by admin on October 31, 2014
ธุรกิจ / Comments Off on คำแนะนำเบื้องต้นในการจดโดเมนเว็บไซต์

ในการทำธุรกิจสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเว็บไซต์ การจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานั้น ต้องมีชื่อเว็บไซต์เป็นของตนเองหรือเรียกง่ายๆว่า โดเมนเนม ที่เปรียบเสมือนชื่อที่ควรให้ความสำคัญในความเป็นเจ้าของโดเมน

เลือกชื่อโดเมนให้เหมาะสมก่อนการจดชื่อโดเมน เพราะการจดชื่อโดเมนเมื่อจดไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าจดใหม่ก็ต้องเสียเงินใหม่ในส่วนของผู้ประกอบการควรจดชื่อโดเมนโดยใช้ชื่อคุณเป็นเจ้าของโดเมน 100% ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถจัดการโดเมนของคุณเองได้ ซึ่งอาจเกิดปัญหา เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนของคุณเป็นเจ้าอื่น ทั้งนี้ควรรักษาความลับของ Username และ Password

ในการจดโดเมนต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้จดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากต้องการทราบว่าเจ้าของโดเมนสามารถเช็คได้จะปรากฏชื่อของเจ้าของโดเมน แต่หากเราเป็นเจ้าของโดเมนแต่ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลสามารถแจ้งปกปิดข้อมูลได้ และที่สำคัญควรเช็คด้วยว่าโดเมนเป็นของเราจริงๆ

เจ้าของโดเมนควรเช็คอายุของโดเมนอยู่เสมอ โดยปกติจะมีอีเมลแจ้งเตือนก่อนหมดอายุประมาณ 45 วัน ผู้ที่จดโดเมนควรหมั่นเช็คอีเมล และใช้อีเมลสำหรับจดโดเมนที่ใช้ประจำ เพื่อจะได้ไม่พลาดในการต่ออายุโดเมน โดยการต่ออายุสามารถแจ้งผู้ให้บริการที่ดูแล โดยปกติโดเมนเมื่อหมดอายุแล้วจะมีระยะเวลาให้ดำเนินการต่อภายใน 45 วัน ถ้าเกิดจากนี้โดเมนจะโดนลบ ทำให้ต้องจดโดเมนใหม่ ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้โดเมนหมดอายุ

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการจดโดเมนอยู่มากมาย ถ้าหากต้องการเปลี่ยนผู้บริการก็สามารถทำได้ โดยทำดังนี้
1.ควรตรวจสอบว่าโดเมนที่ใช้ยังไม่หมดอายุ และควรย้ายก่อนโดเมนหมดอายุ
2.ขอ Transfer Code หรือ Auth Code จากผู้ให้บริการรายเดิม หรือในบางกรณีเจ้าของโดเมน login เข้าไปดูในระบบจัดการโดเมน
3.แจ้งชื่อโดเมนที่ต้องการย้าย และ Transfer Code ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ทำการย้าย
4.เมื่อผู้บริการดำเนินการย้ายโดเมนเสร็จแล้ว จะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามาให้ผู้เป็นเจ้าของโดเมนกดยืนยัน
5.ในการย้ายโดเมนจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 5 วัน และการย้ายในแต่ละครั้งจะเป็นการต่ออายุให้ทันทีอีก 1 ปี

Tags: