Domain name มีความสำคัญอย่างไร

Domain name มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ

Posted by admin on July 15, 2015
ธุรกิจ / Comments Off on Domain name มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ

โดเมนเนม (Domain name) คือ ชื่อเว็บไซต์ ซึ่งในปัจจุบันสามารถจดโดเมนเป็นชื่อภาษาไทยได้ สำหรับชื่อโดเมนมีความสำคัญยังไงนั้นจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าการตั้งชื่อโดเมนไม่สำคัญอยากตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามใจ ซึ่งความจริงแล้วควรให้ความสำคัญกับชื่อโดเมนเพราะจะทำให้มีคนเข้าเว็บไซต์ของเราเพิ่มมากขึ้นและจะสามารถค้นหาในเครื่องมือ seach engine ได้ง่ายขึ้น เพราะว่า seach engine จะให้ความสำคัญกับโดเมนเนม หากเราเลือกชื่อโดเมนให้มีความหมายตรงกับคำที่คนค้นหาแล้วโอกาสที่เว็บจะถูกหาเจอใน seach engine ก็มีสูงเช่นเดียวกัน เช่น ตั้งชื่อโดเมนเนมว่า www.ขายหนังสือ.com แทนที่จะเป็น www.book.com เพราะคนส่วนใหญ่จะพิมพ์คำว่า หนังสือ มากกว่าคำว่า book หรือการตั้งชื่อโดเมนโดยใช้ชื่อบริษัทมาใช้ชื่อโดเมนนั้นอาจจะบ่งบอกถึงความเอกลักษณ์ สำหรับการจะใช้ชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีนั้นขึ้นอยู่ว่าเน้นลูกค้าประเทศไหน ส่วนนามสกุลของเว็บไซต์จะใช้อะไรก็ได้ โดยทั่วๆไปก็จะใช้ .com

แนะนำประเภทของโดเมนเนมเบื้องต้น

.com (.com = Commercial) ใช้สำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า

.net (.net = Network) ใช้สำหรับเว็บไซต์ขององค์กรใด หรือบริษัทใด ที่ทำงานเกี่ยวกับเครือข่าย หรือ Network

.org (.org = Organization) ใช้สำหรับเว็บไซต์องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ

.biz (.biz = Business) ใช้สำหรับเว็บไซต์ขององค์กรที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า

.info (.info  = Information) ใช้สำหรับเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเป็นหลัก

.edu (.edu = Education) ใช้สำหรับเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา

.gov (.gov  = Government) ใช้สำหรับเว็บไซต์ของรัฐบาล

.mil (.mil = Military) ใช้สำหรับหน่วยงานทางทหาร

สำหรับโดเมนรหัสประเทศนั้น จะแสดงให้เห็นว่า โดเมนนั้นเปิดทำการในประเทศใด เช่น

.uk คือเว็บไซต์ของประเทศอังกฤษ

.jp คือเว็บไซต์ของประเทศญี่ปุ่น

.th คือ เว็บไซต์ของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอีกมาก เช่น แบ่งกลุ่มเป็น .or.th , .ac.th , .co.th , .go.th , .in.th เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้จักความหมายและความสำคัญของการจดทะเบียนโดเมนเนม รวมไปถึงเทคนิคในการตั้งชื่อโดเมนเนม ที่สามารถนำไปใช้สำหรับการตั้งชื่อโดเมนเนมของเว็บไซต์ได้และตรงกับกลุ้มเป้าหมายจะทำให้มีโอกาสหาลูกค้าที่เข้าเว็บได้เร็วและมากยิ่งขึ้น

 

Tags: